Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Składnia i selektory


Składnia CSS

Reguła CSS-Zestaw składa się z selektora i bloku deklaracji:

selektor CSS

Punkty wyboru do elementu HTML chcesz stylu.

Blok deklaracja zawiera jedną lub więcej deklaracji oddzielonych średnikami.

Każda deklaracja zawiera nazwę właściwości CSS i wartości, oddzielone dwukropkiem.

Oświadczenie CSS zawsze kończy się średnikiem, a bloki deklaracji są otoczone klamrami.

W poniższym przykładzie wszystkie <p> Elementy będzie wyrównany do środka, z czerwonym kolorem tekstu:

Przykład

p {
    color: red;
    text-align: center;
}
Spróbuj sam "

Selektory CSS

Selektorów CSS są wykorzystywane do "find" (lub wybierz) elementy HTML na podstawie ich nazwy elementu, ID, klasy, atrybut i więcej.


Selektor elementu

Selektor elementem wybiera elementy na podstawie nazwy elementów.

Można zaznaczyć wszystkie <p> elementów na stronie tak (w tym przypadku, wszystkie <p> Elementy będzie wyrównany do środka, z czerwonym kolorem tekstu):

Przykład

p {
    text-align: center;
    color: red;
}
Spróbuj sam "

Selektor id

Selektor id używa atrybutu id elementu HTML, aby wybrać konkretny element.

Identyfikator elementu powinna być unikalna w obrębie strony, więc selektor id służy do wyboru jeden unikalny element!

Aby wybrać element z określonym id, napisać znak hash (#), a następnie przez id elementu.

Reguła stylu poniżej będą stosowane do elementu HTML z id="para1" :

Przykład

#para1 {
    text-align: center;
    color: red;
}
Spróbuj sam "
Uwaga Uwaga: Nazwa id nie może zaczynać się od numeru!

Selektor klasy

Selektor klasy wybiera elementy z konkretnego atrybutu klasy.

Aby wybrać elementy z danej klasy, napisać period (.) Znak, po którym następuje nazwa klasy.

W poniższym przykładzie wszystkie elementy HTML z class="center" będzie czerwony i wyrównany do środka:

Przykład

.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
Spróbuj sam "

Można również określić, że tylko określone elementy HTML powinny zostać naruszone przez klasę.

W poniższym przykładzie, tylko <p> elementy z class="center" będzie wyrównany do środka:

Przykład

p.center {
    text-align: center;
    color: red;
}
Spróbuj sam "

elementy HTML może również odnosić się do więcej niż jednej klasy.

W poniższym przykładzie, <p> element będzie stylizowany według class="center" a class="large" :

Przykład

<p class="center large">This paragraph refers to two classes.</p>
Spróbuj sam "
Uwaga Uwaga: nazwa klasy nie może zaczynać się od numeru!

grupowanie selektorów

Jeśli masz elementy z tych samych definicji stylów, na przykład:

h1 {
    text-align: center;
    color: red;
}

h2 {
    text-align: center;
    color: red;
}

p {
    text-align: center;
    color: red;
}

Będzie on lepiej grupy selektory, w celu zminimalizowania kodu.

Aby selektorów grupowych, selektor oddzielić przecinkami.

W poniższym przykładzie mamy pogrupowane selektorów z powyższego kodu:

Przykład

h1, h2, p {
    text-align: center;
    color: red;
}
Spróbuj sam "

CSS Komentarze

Komentarze służą do wyjaśnienia kodu, a może pomóc podczas edycji kodu źródłowego w późniejszym terminie.

Komentarze są ignorowane przez przeglądarki.

Komentarz CSS rozpoczyna się od /* and ends with */ . Komentarze mogą również obejmować wiele linii:

Przykład

p {
    color: red;
    /* This is a single-line comment */
    text-align: center;
}

/* This is
a multi-line
comment */
Spróbuj sam "

Sprawdź się z ćwiczeń!

Ćwiczenie 1 » Ćwiczenie 2» Ćwiczenie 3 » Ćwiczenia 4»