Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Tła


Właściwości CSS tła są używane do określenia wpływu tła dla elementów.

Właściwości CSS background:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

Kolor tła

background-color właściwość określa kolor tła elementu.

Kolor tła strony jest ustawiony tak:

Przykład

body {
    background-color: lightblue;
}
Spróbuj sam "

Z CSS, kolor jest najczęściej określa:

 • poprawną nazwą kolor - podobnie jak "red"
 • wartość HEX - podobnie jak "#ff0000"
 • wartość RGB - podobnie jak "rgb(255,0,0)"

Spójrz na CSS wartości kolorów , aby uzyskać pełną listę możliwych wartości kolorów.

W poniższym przykładzie, <h1>, <p> i <div> elementy mają różne kolory tła:

Przykład

h1 {
    background-color: green;
}

div {
    background-color: lightblue;
}

p {
    background-color: yellow;
}
Spróbuj sam "

Zdjęcie w tle

background-image właściwość określa obraz używany jako tło elementu.

Domyślnie obraz powtarza się więc obejmuje cały element.

Obraz tła dla strony można ustawić w następujący sposób:

Przykład

body {
    background-image: url("paper.gif");
}
Spróbuj sam "

Poniżej znajduje się przykład złej kombinacji tekstu i tła. Tekst jest mało czytelny:

Przykład

body {
    background-image: url("bgdesert.jpg");
}
Spróbuj sam "
UwagaUwaga: W przypadku korzystania z obrazu tła, należy użyć obrazu, który nie przeszkadza w tekst.

Tło obrazu - Powtórz poziomo lub pionowo

Domyślnie background-image nieruchomość powtarza obraz zarówno poziomo jak i pionowo.

Niektóre obrazy powinny być powtarzany tylko w poziomie lub w pionie, lub będą one wyglądać dziwnie, jak poniżej:

Przykład

body {
    background-image: url("gradient_bg.png");
}
Spróbuj sam "

Jeśli obraz powyżej jest powtarzany tylko w poziomie ( background-repeat: repeat-x; ), w tle będzie wyglądać lepiej:

Przykład

body {
    background-image: url("gradient_bg.png");
    background-repeat: repeat-x;
}
Spróbuj sam "
UwagaUwaga: Aby powtórzyć obraz pionowo ustawioną background-repeat: repeat-y;

Tło obrazu - Ustawić położenie i no-repeat

Pokazuje obraz tła tylko raz jest również określony przez background-repeat nieruchomości:

Przykład

body {
    background-image: url("img_tree.png");
    background-repeat: no-repeat;
}
Spróbuj sam "

W powyższym przykładzie, obraz tła jest pokazany w tym samym miejscu co tekst. Chcemy, aby zmienić położenie obrazu, dzięki czemu nie przeszkadza tekst zbyt wiele.

Pozycja obrazu jest określony przez background-position nieruchomości:

Przykład

body {
    background-image: url("img_tree.png");
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
}
Spróbuj sam "

Tło obrazu - pozycja Fixed

Aby określić, że obraz tła powinien być stały (nie będzie przewijać się z resztą strony), użyj background-attachment własności:

Przykład

body {
    background-image: url("img_tree.png");
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right top;
    background-attachment: fixed;
}
Spróbuj sam "

Tło - Skrócona forma

Skrócić kodu, to jest również możliwe, aby określić wszystkie właściwości tła w jedną właściwość. To się nazywa skróconą własnością.

Nieruchomość skrótem tle jest background :

Przykład

body {
    background: #ffffff url("img_tree.png") no-repeat right top;
}
Spróbuj sam "

Przy użyciu właściwości skrótowej kolejność wartości nieruchomości wynosi:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

Nie ma znaczenia, czy jedna z wartości właściwości brakuje, pod warunkiem, że są także inne, w tej kolejności.


Sprawdź się z ćwiczeń!

Ćwiczenie 1 » Ćwiczenie 2» Ćwiczenie 3 » Ćwiczenia 4» Zadanie 5 »


Wszystkie właściwości CSS w tle

Nieruchomość Opis
background Ustawia wszystkie właściwości tła w jednej deklaracji
background-attachment Określa, czy obraz w tle jest stały czy też przewija się z resztą strony
background-color Ustawia kolor tła elementu
background-image Ustawia obraz tła dla elementu
background-position Ustawia pozycję wyjściową obrazu tła
background-repeat Ustawia jak obraz tła będzie powtarzany