Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Outline


Właściwości CSS Outline

Zarys to linia przebiegająca wokół elementu - poza granicę. Można to wykorzystać, aby element "stand out" .

CSS outline właściwości określić styl, kolor i szerokość zarysu.

Ten element ma cienką czarną ramkę i podwójne kontury, które jest 10px szerokości i zielony.


CSS Outline

outline jest linia, która jest zasysane wokół elementów (poza granicami), aby element "stand out" .

Jednak outline nieruchomości różni się od granicy nieruchomości - w outline NIE jest częścią wymiarów elementu jest; Łączna wysokość i szerokość elementu nie wpływa na szerokość konturu.


Outline Style

outline-style właściwość określa styl konturu.

outline-style właściwość może mieć jedną z następujących wartości:

 • dotted - Definiuje linią przerywaną
 • dashed - Definiuje przerywaną zarys
 • solid - Definiuje stałą zarys
 • double - Definiuje podwójne kontury
 • groove - Definiuje 3D rowkowane kontur. Efekt zależy od wartości Zarys kolorów
 • ridge - Definiuje 3D prążkowane kontur. Efekt zależy od wartości Zarys kolorów
 • inset - Definiuje kontur 3D wstawka. Efekt zależy od wartości Zarys kolorów
 • outset - Definiuje 3D początku kontur. Efekt zależy od wartości Zarys kolorów
 • none - definiuje żadnego zarysu
 • hidden - Definiuje ukryte kontury

Poniższy przykład ustawia najpierw cienką czarną ramkę wokół każdej <p> elementu, to pokazuje różne outline-style wartości:

Przykład

p {
    border: 1px solid black;
    outline-color: red;
}

p.dotted {outline-style: dotted;}
p.dashed {outline-style: dashed;}
p.solid {outline-style: solid;}
p.double {outline-style: double;}
p.groove {outline-style: groove;}
p.ridge {outline-style: ridge;}
p.inset {outline-style: inset;}
p.outset {outline-style: outset;}

Wynik:

A dotted outline.

A dashed outline.

A solid outline.

A double outline.

A groove outline. The effect depends on the outline-color value.

A ridge outline. The effect depends on the outline-color value.

An inset outline. The effect depends on the outline-color value.

An outset outline. The effect depends on the outline-color value.

Spróbuj sam "
UwagaUwaga: Żaden z pozostałych właściwości CSS zarys opisanych poniżej będzie miała żadnego wpływu, chyba że outline-style właściwość jest ustawiona!

Outline Kolor

outline-color właściwość jest używana, aby ustawić kolor obramowania.

Kolor może być ustawiona przez:

 • Nazwa - określa nazwę koloru, podobnie jak "red"
 • RGB - określić wartość RGB, jak "rgb(255,0,0)"
 • Hex - określić wartość hex, jak "#ff0000"
 • inwertowany - wykonuje inwersję koloru (który zapewnia, że ​​kontur jest widoczny, niezależnie od koloru tła)

Przykład

p {
    border: 1px solid black;
    outline-style: double;
    outline-color: red;
}

Wynik:

A colored outline.

Spróbuj sam "

Szerokość Outline

outline-width właściwość określa szerokość konturu.

Szerokość może być ustawiona jako określonej wielkości (w px, pt, cm, em , etc) lub przy użyciu jednego z trzech predefiniowanych wartości z: cienkie, średnie lub grube.

Przykład

p {border: 1px solid black;}

p.one {
    outline-style: double;
    outline-color: red;
    outline-width: thick;
}

p.two {
    outline-style: double;
    outline-color: green;
    outline-width: 3px;
}

Wynik:

A thick outline.

A thinner outline.

Spróbuj sam "

Outline - Skrócona forma

Aby skrócić ten kod, możliwe jest również, aby określić wszystkie indywidualne właściwości konturu w jednym obiekcie.

outline nieruchomość jest skróconą własnością dla następujących poszczególnych właściwości konturu:

 • outline-width
 • outline-style (wymagane)
 • outline-color

Przykład

p {
    border: 1px solid black;
    outline: 5px dotted red;
}

Wynik:

An outline.

Spróbuj sam "

Sprawdź się z ćwiczeń!

Ćwiczenie 1 » Ćwiczenie 2» Ćwiczenie 3 »


Wszystkie właściwości CSS Outline

Nieruchomość Opis
outline Ustawia wszystkie właściwości konturu w jednej deklaracji
outline-color Ustawia kolor zarysu
outline-offset Określa odstęp między konturem a krawędzią lub obramowanie elementu
outline-style Ustawia styl konturu
outline-width Ustawia szerokość zarysu