Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Interfejs użytkownika


Interfejs użytkownika CSS3

CSS3 posiada nowe funkcje interfejsu użytkownika, takie jak zmiana rozmiaru elementów, kontury, a także doboru skrzynki.

W tym rozdziale dowiesz się o następujących właściwościach interfejsu użytkownika:

  • resize
  • outline-offset

Pomoc Browser

Liczby w tabeli określ pierwszą wersję przeglądarki, która w pełni obsługuje właściwość.

Liczby następnie -webkit- lub -moz- określić pierwszą wersję, która pracowała z prefiksem.

Nieruchomość
resize4.0 Nieobsługiwany 5.0
4.0 -moz-
4.015.0
outline-offset4.0 Nieobsługiwany 5.0
4.0 -moz-
4.09.5

Zmiana rozmiaru CSS3

resize właściwość określa, czy dany element powinien być skalowalny przez użytkownika.

Ten element div jest skalowalny przez użytkownika (działa w Chrome, Firefox, Safari i Opera).

Poniższy przykład pozwala użytkownikowi zmieniać rozmiar tylko szerokość <div> element:

Przykład

div {
    resize: horizontal;
    overflow: auto;
}
Spróbuj sam "

Poniższy przykład pozwala użytkownikowi zmieniać rozmiar tylko wysokość <div> element:

Przykład

div {
    resize: vertical;
    overflow: auto;
}
Spróbuj sam "

Poniższy przykład pozwala użytkownikowi zmieniać rozmiar zarówno wysokość i szerokość <div> element:

Przykład

div {
    resize: both;
    overflow: auto;
}
Spróbuj sam "

CSS3 Zarys offsetowy

outline-offset nieruchomość dodaje odstęp między konturem a krawędzią lub obramowanie elementu.

Zarysy różnią się od granic na trzy sposoby:

  • Zarys jest linia przebiegająca wokół elementów, na zewnątrz krawędzi obramowania
  • Zarys nie zajmują miejsca
  • Zarys może być inna niż prostokątna
Ten div ma zarys 15px zewnątrz krawędzi obramowania.

W poniższym przykładzie użyto właściwości outline-offset wstawić spację 15px między granicą a zarysie:

Przykład

div {
    border: 1px solid black;
    outline: 1px solid red;
    outline-offset: 15px;
}
Spróbuj sam "

Interfejs użytkownika Właściwości CSS3

Poniższa tabela zawiera wszystkie właściwości interfejsu użytkownika:

Nieruchomość Opis
box-sizing Pozwala to dopełnienie i obramowanie w łącznej wysokości i szerokości elementu w
nav-down Określa, w którym poruszać się przy użyciu klawisza nawigacyjnego strzałka w dół
nav-index Określa kolejność przechodzenia przez element
nav-left Określa, w którym poruszać się przy użyciu klawisza nawigacyjnego strzałki lewej
nav-right Określa, w którym poruszać się przy użyciu klawisza nawigacyjnego strzałki w prawym
nav-up Określa, w którym poruszać się przy użyciu klawisza nawigacyjnego strzałki w górę
outline-offset Dodaje odstęp między konturem a krawędzią lub obramowanie elementu
resize Określa, czy element jest skalowalny przez użytkownika