Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Wysokość i szerokość Wymiary


Właściwości CSS Dimension

Właściwości Wymiar CSS pozwala kontrolować wysokość i szerokość elementu.

Element ten ma szerokość od 100%.


Ustawienie wysokości i szerokości

Na height i width właściwości są używane, aby ustawić wysokość i szerokość elementu.

height i width można ustawić na auto (jest to ustawienie domyślne. Oznacza to, że przeglądarka oblicza wysokość i szerokość), albo być określona w wartości długości, jak px, cm , etc., lub w procentach (%) bloku zawierającego ,

To <div> element ma wysokość 100 pikseli i szerokości 500 pikseli.

Uwaga: height i width właściwości nie obejmują wyściółkę, granic, ani marży; tak ustawić wysokość / szerokość obszaru wewnątrz padding, border, a margines elementu!

Poniższy przykład pokazuje <div> element o wysokości 100 pikseli i szerokości 500 pikseli:

Przykład

div {
    width: 500px;
    height: 100px;
    border: 3px solid #73AD21;
}

Spróbuj sam "


Ustawienie max-width

max-width właściwość służy do ustawienia maksymalnej szerokości elementu.

max-width może być określona w wartości długości, jak px, cm itp, lub w procentach (%) bloku zawierającego lub ustawiona na none (jest to ustawienie domyślne. Oznacza, że nie ma maksymalną szerokość).

Problem z <div> powyżej występuje, gdy okno przeglądarki jest mniejsza od szerokości elementu (500px). Przeglądarka następnie dodaje poziomy pasek przewijania do strony.

Korzystanie max-width zamiast tego, w tej sytuacji, usprawni obsługę przeglądarki, z małymi oknami.

Wskazówka: przeciągnij okno przeglądarki, aby mniejszy niż 500px szerokości, aby zobaczyć różnicę między dwoma div!

To <div> element ma wysokość 100 pikseli i max-width 500 pikseli.

Uwaga: wartość max-width nadpisania właściwości width .

Poniższy przykład pokazuje <div> element o wysokości 100 pikseli i maksymalnej szerokości 500 pikseli:

Przykład

div {
    max-width: 500px;
    height: 100px;
    border: 3px solid #73AD21;
}

Spróbuj sam "


Przykłady

Spróbuj sam - przykłady

Ustawia wysokość i szerokość elementów
Ten przykład pokazuje, jak ustawić wysokość i szerokość poszczególnych elementów.

Ustawia wysokość i szerokość obrazu przy użyciu procent
Ten przykład pokazuje, jak ustawić wysokość i szerokość obrazu przez zastosowanie wartości procentowej.

Ustaw min-width i max-width elementu
Ten przykład pokazuje jak ustawić minimalną szerokość i maksymalną szerokość elementu przy użyciu wartości piksela.

Zestaw min-height i max-height elementu
Ten przykład pokazuje, jak ustawić wysokość minimalną i maksymalną wysokość elementu przy użyciu wartości piksela.


Sprawdź się z ćwiczeń!

Ćwiczenie 1 » Ćwiczenie 2»


Wszystkie właściwości CSS Dimension

Nieruchomość Opis
height Ustawia wysokość elementu
max-height Ustawia maksymalną wysokość elementu
max-width Ustawia maksymalną szerokość elementu
min-height Ustawia minimalną wysokość elementu
min-width Ustawia minimalną szerokość elementu
width Ustawia szerokość elementu