Najnowsze tutoriale tworzenie stron internetowych
 

CSS Liczniki


Korzystanie Liczniki CSS

Liczniki CSS są jak "zmiennych". Wartości zmiennych może być zwiększana o reguł CSS (który będzie śledzić, ile razy są one używane).

Aby pracować z liczników CSS użyjemy następujące właściwości:

  • counter-reset - Tworzy lub zeruje licznik
  • counter-increment - Zwiększa wartość licznika
  • content - Wkładki treści generowane
  • counter() lub counters() Funkcja - Dodaje wartość licznika do elementu

Aby użyć licznika CSS, musi najpierw być tworzone z counter-reset .

Poniższy przykład tworzy licznik strony (w selektorze ciała), a następnie zwiększa wartość licznika dla każdego <h2> elementu i dodaje "Section < value of the counter >:" na początku każdego <h2> element:

Przykład

body {
    counter-reset: section;
}

h2::before {
    counter-increment: section;
    content: "Section " counter(section) ": ";
}
Spróbuj sam "

zagnieżdżanie Liczniki

Poniższy przykład tworzy jeden licznik dla strony (fragment) i jeden licznik dla każdego <h1> element (podrozdziału). "section" Licznik będzie liczony dla każdego <h1> elementu z "Section < value of the section counter >." , A "subsection" licznik będzie liczony dla każdego <h2> element z "< value of the section counter >.< value of the subsection counter >" :

Przykład

body {
    counter-reset: section;
}

h1 {
    counter-reset: subsection;
}

h1::before {
    counter-increment: section;
    content: "Section " counter(section) ". ";
}

h2::before {
    counter-increment: subsection;
    content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
}
Spróbuj sam "

Licznik może być również przydatna do przedstawionych list, ponieważ nowa instancja licznika jest automatycznie tworzony w elementach potomnych. Tutaj używamy counters() funkcjonować, aby wstawić ciąg pomiędzy różnymi poziomami zagnieżdżonych liczników:

Przykład

ol {
    counter-reset: section;
    list-style-type: none;
}

li::before {
    counter-increment: section;
    content: counters(section,".") " ";
}
Spróbuj sam "

CSS Properties Counter

Nieruchomość Opis
content Używany z :: :: po przed i pseudo-elementów, aby wstawić treści generowanej
counter-increment Zwiększa jedną lub więcej wartości liczników
counter-reset Tworzy lub resetuje jeden lub więcej liczników