ล่าสุดการพัฒนาเว็บบทเรียน
 

SQLสั่งสร้างฐานข้อมูล


ของ SQL คำสั่งสร้างฐานข้อมูล

คำสั่งฐานข้อมูลสร้างขึ้นจะถูกใช้ในการสร้างฐานข้อมูล

สร้างฐานข้อมูล SQL ไวยากรณ์

CREATE DATABASE dbname ;

SQL สร้างฐานข้อมูลตัวอย่าง

คำสั่ง SQL ต่อไปนี้สร้างฐานข้อมูลที่เรียกว่า "my_db":

CREATE DATABASE my_db;

ตารางฐานข้อมูลสามารถเพิ่มด้วยสร้างตารางคำสั่ง