tutorial pengembangan web terbaru
 

Nama Entity HTML5 oleh Alphabet - C


browser lama mungkin tidak mendukung semua entitas HTML5 pada tabel di bawah.
Chrome memiliki dukungan yang baik. Tapi (currently) hanya IE 11 + dan Firefox 35 + mendukung semua entitas.

Karakter Nama entitas heksadesimal
ĆCacute00106
ćcacute00107
Cap022D2
cap02229
capand02A44
capbrcup02A49
capcap02A4B
capcup02A47
capdot02A40
CapitalDifferentialD02145
∩︀caps02229 0FE00
caret02041
ˇcaron002C7
Cayleys0212D
ccaps02A4D
ČCcaron0010C
čccaron0010D
ÇCcedil000C7
çccedil000E7
ĈCcirc00108
ĉccirc00109
Cconint02230
ccups02A4C
ccupssm02A50
ĊCdot0010A
ċcdot0010B
¸cedil000B8
¸Cedilla000B8
cemptyv029B2
¢cent000A2
·CenterDot000B7
·centerdot000B7
Cfr0212D
𝔠cfr1D520
ЧCHcy00427
чchcy00447
check02713
checkmark02713
ΧChi003A7
χchi003C7
cir025CB
ˆcirc002C6
circeq02257
circlearrowleft021BA
circlearrowright021BB
circledast0229B
circledcirc0229A
circleddash0229D
CircleDot02299
®circledR000AE
circledS024C8
CircleMinus02296
CirclePlus02295
CircleTimes02297
cirE029C3
cire02257
cirfnint02A10
cirmid02AEF
cirscir029C2
cwconint02232
ClockwiseContourIntegral02232
CloseCurlyDoubleQuote0201D
CloseCurlyQuote02019
clubs02663
clubsuit02663
Colon02237
:colon0003A
Colone02A74
colone02254
coloneq02254
,comma0002C
@commat00040
comp02201
compfn02218
complement02201
complexes02102
cong02245
congdot02A6D
Congruent02261
Conint0222F
conint0222E
ContourIntegral0222E
Copf02102
𝕔copf1D554
coprod02210
Coproduct02210
©copy000A9
copysr02117
crarr021B5
Cross02A2F
cross02717
𝒞Cscr1D49E
𝒸cscr1D4B8
csub02ACF
csube02AD1
csup02AD0
csupe02AD2
ctdot022EF
cudarrl02938
cudarrr02935
cuepr022DE
cuesc022DF
cularr021B6
cularrp0293D
Cup022D3
cup0222A
cupbrcap02A48
CupCap0224D
cupcap02A46
cupcup02A4A
cupdot0228D
cupor02A45
∪︀cups0222A + 0FE00
curarr021B7
curarrm0293C
curlyeqprec022DE
curlyeqsucc022DF
curlyvee022CE
curlywedge022CF
¤curren000A4
curvearrowleft021B6
curvearrowright021B7
cuvee022CE
cuwed022CF
cwconint02232
cwint02231
cylcty0232D